De Stichting Voor en Door Militairen (VEDD) is opgericht om diensten in de breedste zin van het woord te verlenen aan alle defensiemedewerkers en gewezen defensiemedewerkers alsmede hun partners en kinderen.

De raad van bestuur bestaat uit veteranen, maar ook de raad van toezicht heeft zijn sporen in den vreemde verdiend. In de afgelopen jaren is gebleken dat ondersteuning vanuit Defensie te wensen overliet zeker op het punt van gezinsondersteuning. Door alle bezuinigingen in de afgelopen jaren is het er niet beter op geworden. Diensten werden aan alle kanten uitgekleed. Mooie wetgevingen werden niet of te weinig in de praktijk gebracht. Dienstverlening vanuit vakbonden en andere verenigingen en stichtingen konden niets anders doen dan de persoon door te verwijzen. VEDD wil echter daadwerkelijk hulp bieden. Burger initiatieven veelal vanuit wanhoop geïnitieerd werden in een vroeg stadium gesmoord door wanbeleid en onwetendheid. Onvrede bij militairen was aanleiding tot oprichting van deze stichting. Een stichting moest het worden zonder winstoogmerk. En na verloop van tijd werd de service zelfs verder uitgebreid naar sociaal medische dienstverlening. Door deze diensten in te huren werd het pakket naast goedkoper zelfs beter. In de komende jaren zal het diensten pakket al dan niet verworven door een service level agreement verder worden aangepast en verbeterd.

Een greep uit onze diensten

Soms is het moeilijk een goed overzicht over uw financiën te bewaren. U heeft bijvoorbeeld een afbetalingsregeling en daardoor heeft u moeite met het betalen van uw vaste lasten. Lees Meer
Om gebruik te kunnen maken van onze juridische ondersteuning dient u lid te zijn van de Onafhankelijke Defensie Bond (ODB). U kunt kiezen uit twee verschillende lidmaatschappen.Lees Meer
Wij laten niemand in de kou staan, voor een ieder hebben we een luisterend oor, en respecteren het verhaal van het slachtoffer zonder te oordelen. Met name voor gezinnen waarvan één of meerder gezinsleden werkzaam zijn en/of werkzaam zijn geweest bij een van de onderdelen van Defensie.Lees Meer
Soms is het moeilijk een goed overzicht over uw financiën te bewaren. U heeft bijvoorbeeld een afbetalingsregeling en daardoor heeft u moeite met het betalen van uw vaste lasten.Lees Meer